Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
05.02.2018четврто тромјесечје 2017. Индекси производње у грађевинарству
05.02.20182017. Остварени приноси јужног воћа и маслина
09.02.2018децембар 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.02.2018четврто тромјесечје 2017. Издате грађевинске дозволе
09.02.2018четврто тромјесечје 2017. Цијене продатих нових станова
20.02.2018четврто тромјесечје 2017. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.02.2018јануар 2018. Просјечне плате запослених
22.02.2018јануар 2018. Индекси потрошачких цијена
22.02.2018јануар 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.02.2018јануар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.02.2018јануар 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.02.2018јануар 2018. Саопштење за медије
22.02.2018јануар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.02.2018јануар 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
26.02.2018четврто тромјесечје 2017. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
26.02.2018јануар 2018. Активности инкубаторских станица
26.02.2018јануар 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.02.2018четврто тромјесечје 2017. Поштанске и телекомуникационе услуге
26.02.2018четврто тромјесечје 2017. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
27.02.2018јануар 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.02.20182016/2017. Анкета о образовању одраслих
28.02.2018јануар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2018јануар 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20182017. Унутрашње миграције
28.02.20182016. Трошкови рада
28.02.20182017. Потрошња у здравству