Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
04.02.2019четврто тромјесечје 2018. Индекси производње у грађевинарству
05.02.20192018. Остварени приноси јужног воћа и маслина
11.02.2019четврто тромјесечје 2018. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
11.02.2019четврто тромјесечје 2018. Цијене продатих нових станова
11.02.2019четврто тромјесечје 2018. Издате грађевинске дозволе
11.02.2019децембар 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
20.02.2019четврто тромјесечје 2018. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.02.2019јануар 2019. Просјечне плате запослених
22.02.2019јануар 2019. Индекси потрошачких цијена
22.02.2019јануар 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.02.2019јануар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.02.2019јануар 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа - ОДГОЂЕНО
22.02.2019јануар 2019. Саопштење за медије
22.02.2019јануар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.02.2019јануар 2019. Издате грађевинске дозволе
25.02.2019четврто тромјесечје 2018. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.02.2019јануар 2019. Активности инкубаторских станица
25.02.2019јануар 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.02.2019четврто тромјесечје 2018. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.02.2019четврто тромјесечје 2018. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
26.02.2019јануар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
27.02.2019јануар 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.02.2019јануар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2019јануар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20192018. Унутрашње миграције
28.02.20192017. Потрошња у здравству