Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.02.20172015. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, Бр. 1
06.02.2017четврто тромјесечје 2016. Индекси производње у грађевинарству
06.02.20172016. Остварени приноси јужног воћа и маслина
07.02.20172015. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, Бр. 1
09.02.20172015. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, Бр. 1
09.02.2017децембар 2016. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.02.2017четврто тромјесечје 2016. Издате грађевинске дозволе
09.02.2017четврто тромјесечје 2016. Цијене продатих нових станова
20.02.2017четврто тромјесечје 2016. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.02.2017јануар 2017. Просјечне плате запослених
22.02.2017јануар 2017. Индекси потрошачких цијена
22.02.2017јануар 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.02.2017јануар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.02.2017јануар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.02.2017јануар 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.02.2017јануар 2017. Саопштење за медије
22.02.2017јануар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.02.2017јануар 2017. Трговина на мало
24.02.2017четврто тромјесечје 2016. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
27.02.2017јануар 2017. Активности инкубаторских станица
27.02.2017јануар 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.02.2017јануар 2017. Број долазака и ноћења туриста
27.02.2017четврто тромјесечје 2016. Саобраћај и везе
28.02.2017јануар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2017јануар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20172016. Унутрашње миграције
28.02.20172015. Потрошња у здравству